Arhiv za mesec Maj, 2017

Rane

miks 28.05.2017

Izgnal sem te iz svojega sveta.

Z mečem razuma in z vrvjo morale.

Uspelo ni, obrusiti srca.

Modrice, brazgotine so ostale.

  • Share/Bookmark

Ravna s.p.

miks 25.05.2017

Prav nič, se zdi, se niste naučili
iz krvave zgodbe Akcije in Mladcev.
Strup trosite v življenja golobradcev,

da bi se junci za vaš prid borili.
.
Kot so nekoč s sovraštvom zaslepili
nedolžna srca mladih telovadcev,
ko je njih bog zašel v vetrišče padcev,
pred Vragom in pred njimi so se skrili.
.
Postavi se na čelo, mož pošteni!
Ne z mečem, s plugom se gradi blaginja.
In z roko v roki lajša bolečina.
.
V bitki so vedno žrtev nebogljeni.
Od tam do tam, od Raba do Vetrinja,
In prej in še, … Človeška zgodovina.

  • Share/Bookmark

Rilci

miks 22.05.2017

Do kdaj so sanje sanje?
Mar tudi ko se vsuje iz vseh topov
ploton mesenih dejstev med oblake
in v podzavesti bije plat zvonov?
.
Do kdaj so sanje sanje?
Mar tudi kadar vse postane res?
In ni meja, ni dna in ni obale,
le dobro, samo dobro, do nebes?
.
Zakaj so sanje sanje?
Ker ni topov, nebes, še časa ni.
So le podobe in pričakovanje,
ki v nič izgine, kadar se zgodi.
.
Morilci sanj pač niso le tirani,
so tudi vsi, v izpolnjevanje vdani.

  • Share/Bookmark

Laži

miks 19.05.2017

Kapital-izem, (kot nasprotje social-izma) je velika laž.
Temelji na drugi veliki laži, lastnini, poganja pa jo tretja velika laž, denar.
Ker je debata o katerem koli “izmu” ali “stvu” brezsmiselna, si poglejmo drugi dve.

Last-nina.
Pojem lastnine je izrazito človeška zadeva. Povsod drugje v naravi gre za posest, torej zmožnost obvladovanja, upravljanja z dobrino. Izključno ali delno. Lastnina pa je pravica do neomejenega posestvovanja, ki jo skupnost ljudi priznava (in celo pomaga izvajati) posameznikom ali manjši skupini, glede na njihovo pričakovano, ne pa vedno tudi dejansko sposobnost upravljanja.
Vsekakor in v vsakem sistemu, si družba pridržuje pravico do odvzema lastnine vkolikor je to v njenem interesu.
(Zasebna) lastnina, kapital, je torej v kapitalizmu prav tako podrejena človeškim medsebojnim razmerjem, družbi, (socio). Razlika je zgolj v tem, kdo je “družba”?

Denar.
V nasprotju s splošno uveljavljeno floskulo je denar vse prej kot “menjalno sredstvo”. Gre za kredit (dolg) izdajatelja denarja, do skupnosti. Pogoj za uvedbo denarja, plačilnega sredstva, je akumulacija dobrin, ki jih imetnik z njim lahko kupi. Ta akumulacija, skladišče blagovnih rezerv pa je bila že v začetku in je še sedaj proizvod širše skupnosti, četudi z njim upravlja posameznik, vladar. Z izdajo simboličnih predmetov, katerih lastnost je neponovljivost, torej to, da jih ne more (in ne sme) proizvesti kdorkoli, so oblastniki delili pravico do deleža v blagu, ki je bilo sicer skupna last družbe. Tudi do deleža tistega, kar sploh še ni bilo proizvedeno.
Denar je bil sredstvo, s katerim so oblastniki motivirali svoje služabnike, podložnike, za opravljanje visokovrednih, pa tudi nizkotnih opravil, na račun skupne blaginje.
Tudi danes je njegova vloga povsem enaka.
Oboje, lastnina in denar spadata med stvari, ki so “ustvarile” človeka, nič ni narobe z njimi, le razumeti jih je treba.
Menartovo “Mlinsko kolo” že na samem začetku lepo pove o lastnini,

o denarju – zlatu pa so mi “starci pripovedovali“.

  • Share/Bookmark

Potreba

miks 16.05.2017

Človeku je potrebna pot v naravo.

Ob bregu reke, v gmajne in gozdove,

v močvirni log, čez kraško goličavo,

in kdaj pa kdaj na skalnate vrhove.

Potrebna nam je pot. Ne cilj z imenom,

zapisi slave v knjigah svetohlinja,

upognjena ramena pod bremenom

graditve ega, smisel v njem izginja.

.

V ta svet brez ega? Kam nas to pripelje?

Brez cilja pot je tavanje brez konca.

Kot kralj sveta, rojen na kupu stelje

in trikrat zatajen pred vznikom sonca.

Tako, po preudarku, s trezno glavo …

Pred svetni kič postavim pot v naravo.

  • Share/Bookmark

Umetnik

miks 13.05.2017

Si res umetnik le, če vdano muliš

iz državnih jasli tisto borno travo?

Spoštuješ njih predpise in postavo,

kot blazen vernik v njih oltarje buljiš?

.

Samo če se v visoko družbo štuliš,

brez takta, samovšečno, zaletavo …

Kot dvorni norček, da si jim v zabavo,

pa vendar tu in tam koga zažuliš?

Če je umetnost, pred in po, zadana

oblika in vsebina sporočila,

nejasnost slike, blodnost besedila …

.

Naj bo brez mene dalje spoštovana,

na gnojnem kupu naj se petelini,

kdor je svoj duh zakockal v veličini.

  • Share/Bookmark

Dva

miks 4.05.2017

Ne, nisi zame. Nisi, kot pribito!

Ti rabiš kužka, ki bo mahal z repom

in osla, zadovoljnega z otepom

ržene slame, vržene v korito.

.

Ne nisi zame in jaz nisem zate.

Renčeča zver s ponosom petelina.

Mogočnost katedral, a v njih praznina

davnih ikon v zlaganosti pozlate.

Čemu bi torej furala dvojino?

Čemu drug drugemu lomila krila,

ob vseh prostranstvih družbe in prostora?

.

Čemu zavestno drla v bolečino,

ko se je slika zveze izrodila,

ker eden hoče, drugi pa to … mora?

  • Share/Bookmark
blank